نرم افزار حسابداری انبارداری بازرگانی اداری آرپا


نرم افزار فروش آرپا

 

 

سیستم فروش و عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش و همچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند سیستم فروش آرپا میباشد.

سیستم فروش با امکانات فراوان موجب گردیده تا جمع آوری اطلاعات زمانگیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع در دسترس مدیران قرار گیرد. در راستای این اهداف سیستم فروش و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

 

نمونه فرمهای فروش:  فاکتور فروش ، گزارش خلاصه فروش

  برخی از مشخصات نرم‌افزار فروش آرپا  

 

معرفي اشخاص واحد درقالب مشتري، فروشنده، پرسنل و ... به همراه تفکيک حسابهاي هر يک از آنها
امکان معرفي شعب نامحدود و جداسازي عمليات فروش و تنظيمات لازم در کليه مراحل فروش از جمله شماره برگه ها و ترتيب و توالي برگه ها و حسابداري به تفکيک شعب
ارتباط مستقيم با ساير سيستمها بصورتي که با ثبت فاکتور فروش و با توجه به تنظيمات شعبه صادر کننده، سند حسابداري در بخش حسابداري به صورت اتوماتيک صادر شده و فاکتور در انبار آماده حواله مي شود و يا اينکه اتوماتيک حواله ميشود و در پايان در قسمت خزانه داري آماده تسويه خواهد شد و در موجودي بازرگاني و انبار عمل مي شود
امکان دسترسي سريع به اطلاعات پايه، ويرايش و تعريف اطلاعات جديد از داخل خود فرم بدون نياز به خروج از فرم مربوطه
سيستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتيک به مشتريان به همراه قابليت تعريف فرمتهاي مختلف توسط کاربر و همچنين الصاق کد بصورت دستي
سيستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتيک به کالاها به همراه قابليت تعريف فرمتهاي مختلف توسط کاربر و همچنين الصاق کد بصورت دستي
امکان معرفي کامل اضافات و کسور (هزينه ها و عوارض فروش و همچنين هزينه حمل و ...) بصورت پارامتريک
امکان معرفي انبار نامحدود به صورت درختي و مشاهده موجودي بازرگاني کالا در انبارها
گروه بندي درختي تمامي کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهيه گزارش از گروه بندي درختي در گزارشات فروش
امکان ثبت جزئيات فروش مانند: سپرده حسن انجام کار، پيش دريافت و .... و اعمال اتوماتيک در بخش مالي
امکان معرفي پروژه ها و ارتباط به فاکتور فروش جهت محاسبات سود و زيان پروژه و نگهداري مانده حساب مشتريان به تفکيک پروژه ها
امکان گروه بندي درختي مشتريان تا سطح نامحدود
مشاهده موجودي بازرگاني کالا و انبار در هنگام ثبت تمامي برگه هاي فروش
امکان معرفي اضافات و کسور پيش فرض جهت درج اتوماتيک در برگه هاي فروش
معرفي انواع شرايط تسويه و کنترل اعتبار نقدي و چکي مشتريان در هنگام صدور برگه
امکان رزرو نمودن کالا و نگهداري موجودي رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده
امکان انجام عمليات فروش سرويس و خدمات به همراه فروش کالا بصورت توأم
امکان ثبت کالاهاي هديه و اشانتيون بصورت توأم با فروش بقيه کالاها و انجام عمليات حسابداري بصورت اتوماتيک
امکان ثبت شماره فاکتور اتوماتيک و دستي با توجه با تنظيمات شعبه يا دپارتمان مربوطه
امکان ثبت چندين واحد شمارش با عناوين واحد اصلي و واحدهاي فرعي و نمايش گزارشات بر اساس واحدهاي اصلي و فرعي و محاسبات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بر اساس موارد فوق
امکان خريد کالا ها بر اساس چهار واحد شمارش متغير و تهيه گزارشات بر اساس آنها
امکان عطف برگه هاي فروش به خريد و مشاهده سود/زيان هر فاکتور
امکان ثبت مسئول فروش در تک تک فاکتورهاي فروش
امکان انجام عمليات فروش بصورت قراردادي
امکان ثبت فاکتور جداگانه براي کالاهاي هديه
امکان ثبت فاکتور جداگانه تخفيف تعدادي براي مشتريان
سيستم عطف حرفه اي بين برگه هاي سالهاي مالي مختلف و تمامي برگه هاي خريد، فروش، انبار و ...
معرفي تاريخ تسويه برگه هاي فروش و تهيه گزارشات فروش در ارتباط با تاريخ تسويه برگه ها و فراخواني آنها در خزانه داري
ارتباط مستقيم با حسابداري و نمايش و تهيه روکش سند اتوماتيک حسابداري از طريق برگه هاي فروش
مشاهده گزارشات حساس مانند : گزارش دفتر معين و خلاصه فروش و سابقه فروش کالا از يک شخص و.... در هنگام صدور فاکتور
امکان انجام عمليات مرجوع از فروش عطف به برگه فروش يا رسيد برگه هاي صادره توسط انبار
امکان نمايش شعبه صادر کننده برگه هاي فروش
امکان معرفي قيمت فروش پيش فرض براي هر کالا و پيشنهاد آن در هنگام فروش
مشخص نمودن شماره فني براي هر کالا و استفاده از آن در هنگام نياز
امکان نگهداري موجودي ها به دو صورت موجودي بازرگاني و موجودي انبار
امکان معرفي بارکد براي کالا و ارتباط آن با دستگاه بارکدخوان و استفاده از آن در مبحث فروش
صدور رسيد و حواله اتوماتيک در هنگام ثبت فاکتور فروش و برگشت از فروش
صدور فاکتور فروش براي کالاها و کاهش موجودي بازرگاني بدون انجام عمليات انبارداري
منطقه بندي و مشخص نمودن مسير هاي پخش روزانه
امکان انجام عمليات توزيع و پخش مويرگي
امکان مشخص نمودن مأمور عامل جهت مسئوليت و تسويه حساب متناسب با مسيرهاي پخش
امکان ثبت قرارداد فروش و مشخصات قراردادهاي منعقد شده جهت فروش کالا و ثبت سند اتوماتيک در صورت تبادل اسناد تضمين و مشخص نمودن مدت تحويل قطعي به همراه الحاقيه قراردادها
امکان ثبت سفارشات خريد عطف به قراردادهاي خريد و ثبت زمان تحويل کالا
امکان ثبت قراردادهاي فروش خدمات
امکان عطف برگه هاي فروش به کالاهاي اماني
امکان ثبت عمليات کالا و نگهداري موجودي کالا به دو روش ثبت دائمي و ادواري
امکان تعيين نرخ بهاي تمام شده موجودي کالا به روشهاي ميانگين، ميانگين موزون متحرک،fifo و شناسايي ويژه
آلارم هوشمند براي زماني که قيمت فروش کالا کمتر از قيمت بهاي تمام شده باشد، با تنظيم درصد
انجام عمليات دريافت و پرداخت از طريق برگه هاي فروش
امکان ثبت سفارش و پيش فاکتور فروش و عطف فاکتور فروش به موارد ذکر شده
امکان معرفي تخفيف پيش فرض براي هر کالا و نمايش آن در فاکتور فروش
امکان انجام عمليات تبديل کالا به نحوي که با معرفي چندين فرمول ساخت ميتوان چندين کالا را به کالاي جديدي جهت فروش تبديل نمود. در اين پروسه تمامي مراحل بصورت اتوماتيک در حسابداري ثبت و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به راحتي محاسبه مي شود
امکان تبديل مجموعه يک کالا به کالاهاي جزء
امکان فروش به صورت کالاهاي ست و بصورت مجزا
ثبت بارنامه و مشخصات برگه حمل و اطلاعات باسکول و ... و همچنين وارد نمودن شماره تحويل
امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

 معرفی شرکت آرپا

محصولات
مشخصات عمومی محصولات
نرم افزار خرید
گزارشهای نرم افزار خرید
نرم افزار فروش
گزارشهای نرم افزار فروش
مدیریت فروش
کمیسیون
نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار
گزارشهای نرم افزار انبارداری
نرم افزار امانت
نرم افزار حسابداری مالی
گزارشهای نرم افزار حسابداری
مدیریت حسابداری
نرم افزار خزانه داری و عملیات چک  
گزارشهای نرم افزار خزانه داری
نرم افزار تسهیلات  
نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی  
نرم افزار خرید خارجی 
نرم افزار CRM 
نرم افزار خدمات پس از فروش 
تماس با ما